Paiava

Testo originale

Paiava

Sapi quali notti
Alla scunduta hanna ‘mpizzari
Stu mostru pi llu gas
Propria ‘nfacci mari
Ogni giurnu nna riunioni
Ma lu uai no sai qual è?
Ca tuttu stai ggià scrittu
“Zittu e mosca” e sienti a mme

Capu Biancu è n nu postu
S’era tittu, “ti salvari”
Gabbiani cu lla valigia
Mo so pronti a migrari
Ci voli ddici “morti”
Lu progressu a ddo stai
Ntra lli carzi chini
Ti ci ggià è mangiatu assai

Paiava
Pi sapiri pircé
Paiava
Paiava
cu rresta tuttu cussì
Paiava
Paiava
Pi sapiri pircé
Paiava
Paiava
Cu rresta tuttu cussì
Paiava
Paiava

Sapi quali giurnu
Ncununu hava ‘nvintari
Nna tassa ‘ccizziunali
Cu putimu rrspirari
Ceranu sinu a ieri
Era cchiu ca sufficienti
Cu faci inirgia pi tutti
Cu lu sangu ti la nostra genti

Sapi quali matina
Ncununu s’hava sbantari
Ca sta facimu li fessi
Sobbra nna polveriera,
Prima cu faci crai,
Anzi prima cu scendi sera,
Salvami Capu Biancu
E mai cu ricordami com’era

Paiava
Pi sapiri pircé
Paiava
Paiava
cu rresta tuttu cussì
Paiava
Paiava
Pi sapiri pircé
Paiava
Paiava
Cu rresta tuttu cussì
Paiava
Paiava

Paiava
Pi sapiri pircé
Paiava
Paiava
cu rresta tuttu cussì
Paiava
Paiava
Pi sapiri pircé
Paiava
Paiava
Cu rresta tuttu cussì
Paiava
Paiava
Paiava

Traduzione

Pagherei

Chissà quale notte,
Di nascosto, qualcuno erigerà
Questo mostro per il gas
Proprio davanti al mare.
Ogni giorno una riunione
Ma il guaio non sai qual è
Che tutto è già scritto,
“Zitto e mosca” e senti me.

Capo Bianco è un posto
S’era detto, “da salvare”
Gabbiani con la valigia
Ora son pronti a migrare.
Se vuol dire “morte”
Il progresso dov’è?
Nelle guance rigonfie
Di chi già ha mangiato troppo

Pagherei
per sapere perché
Pagherei
Pagherei
Perché tutto restasse così,
pagherei
Pagherei
per sapere perché
Pagherei
Pagherei
Perché tutto restasse così,
Pagherei
Pagherei

Chissà quale giorno
Qualcuno inventerà
Una tassa eccezionale
Per poter respirare
Cerano sino a ieri
Era più che sufficiente
Per fare energia per tutti
Con il sangue della nostra gente

Chissà quale mattina
qualcuno si stupirà
Di stare a ballare
Su una polveriera
Prima che SIA domani
Anzi, prima che sia sera,
Salviamo Capo Bianco
Invece di ricordare com’era

Pagherei
per sapere perché
Pagherei
Pagherei
Perché tutto restasse così,
pagherei
Pagherei
per sapere perché
Pagherei
Pagherei
Perché tutto restasse così,
Pagherei
Pagherei

Pagherei
per sapere perché
Pagherei
Pagherei
Perché tutto restasse così,
pagherei
Pagherei
per sapere perché
Pagherei
Pagherei
Perché tutto restasse così,
Pagherei
Pagherei
Pagherei

Credits